LISTA AKTUALNOŚCI LISTA AKTUALNOŚCI

Ćwiczenia wysokościowe

W dniach 18-20 czerwca 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra odbyły się specjalistyczne ćwiczenia wysokościowe zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Miejscem ćwiczeń była dostrzegalnia przeciwpożarowa zwana Wieżą Wilkanowską (przed II wojną światową jako Wieża Bismarcka) położona na terenie leśnictwa Ochla. Dostrzegalnia ta to murowany z czerwonej cegły obiekt o wysokości około 20 metrów.

Celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratownictwa wysokościowego przez członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego funkcjonującej w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Podczas ćwiczeń ratownicy wykonywali zadania ratownicze przy użyciu samochodu specjalnego z drabiną oraz z zastosowaniem technik alpinistycznych.