Aktuelles

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji spaceru pt.,,Cztery pory roku z Nordic Walking"!

Ereignisse

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

Öffentliche Aufträge

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Verkauf von Holz, Weichnachtsbäumen und Setzlingen

Verkauf von Holz und Setzlingen

Waldbrandgefahren

Die polnischen Wälder sind durch eine hohe Waldbrandgefährdung gekennzeichnet. Durchschnittlich gibt es 3.500 Waldbrände auf einer Fläche von 5 ha.