News

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji spaceru pt.,,Cztery pory roku z Nordic Walking"!

Events

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

Tenders, public auctions, managements

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Sale of wood, christmas trees and saplings

Sale of wood and saplings

Fire hazards

Forests in Poland characterize with high fire risk. There arise on average 3,5 thousand of fires within the area over 5 thousand ha annually.