News

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji spaceru pt.,,Cztery pory roku z Nordic Walking"!

Events

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra z siedzibą w Wilkanowie Przysiółek Rybno 31 65-950 Zielona Góra na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 1153 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78, poz. 532)

Tenders, public auctions, managements

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Fire hazards

Forests in Poland characterize with high fire risk. There arise on average 3,5 thousand of fires within the area over 5 thousand ha annually.