Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra
+48 68 326 53 52
+48 68 326 70 96

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

Informujemy,że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,

na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra

prowadzony jest monitoring techniczny

przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 
Nadleśniczy
mgr inż. Arkadiusz Kapała
+48 68 326 53 52
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Rafał Ozimiński
+48 68 326 53 52
Główny Księgowy
mgr Mirosława Barys
+48 68 326 53 52

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Piotr Puzio
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 323 64 00
Grażyna Ostrowska
Sprawy pracownicze
Tel.: +48 68 323 64 01
Irena Pietrasiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 326 53 52
inż. Jakub Brudziński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 502 464 511
inż. Tomasz Prokopowicz
Strażnik
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 500 086 240
Elżbieta Bojarska
Specjalista ds. Administracji
Tel.: +48 68 323 64 02
mgr inż. Hanna Mitoraj
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Tel.: +48 68 323 64 03, +48 731 323 733
mgr inż. Małgorzata Gmura
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 323 64 05

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Katarzyna Szkopińska
Ochrona lasu i przyrody
Tel.: +48 68 323 74 53
Beata Szkudlarek
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 323 74 53
mgr inż. Julita Wolska
Sprzedaż drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
mgr inż. Bartłomiej Magdziarz
Ochrona p. poż , stan posiadania
Tel.: +48 68 323 08 53
Anna Wajman
Pozyskanie drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
mgr inż. Janusz Bazarnik
Starszy spec. SL ds. gleboznawstwa i fitopatologii
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 601 179 265
Elżbieta Bałęczna
Specjalista ds. gleboznawstwa
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 509 560 617

Pion Głównego Księgowego

mgr inż. Małgorzata Szlaga
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Adriana Matusiak
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 323 64 06
Ewa Tyczko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04