Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Zielona Góra
Nadleśnictwo Zielona Góra
+48 68 326 53 52
+48 68 326 70 96

Wilkanowo Przysiółek Rybno 31

65-950 Zielona Góra

 

Informujemy,że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,

na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra

prowadzony jest monitoring techniczny

przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 
Nadleśniczy
mgr inż. Arkadiusz Kapała
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Piotr Puzio
+48 68 329 96 01, +48 509 560 714
Główny Księgowy
mgr Mirosława Barys
+48 68 329 96 02, +48 502 291 059

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Rafał Ozimiński
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 323 64 00, +48 500 086 239
Grażyna Ostrowska
Sprawy pracownicze
Tel.: +48 68 323 64 01
Irena Pietrasiak
Sekretariat
Tel.: +48 68 326 53 52
inż. Jakub Brudziński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 502 464 511
inż. Tomasz Prokopowicz
Strażnik
Tel.: +48 68 323 64 11, +48 500 086 240
Elżbieta Bojarska
Specjalista ds. Administracji
Tel.: +48 68 323 64 03
mgr inż. Hanna Mitoraj
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Tel.: +48 68 323 64 03, +48 509 560 618
mgr inż. Małgorzata Gmura
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 323 64 03

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Katarzyna Szkopińska
Ochrona lasu i przyrody, edukacja leśna
Tel.: +48 68 323 74 53
Beata Szkudlarek
Hodowla lasu
Tel.: +48 68 323 74 53
mgr inż. Julita Smolińska
Sprzedaż drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
mgr inż. Bartłomiej Magdziarz
Ochrona p. poż , stan posiadania
Tel.: +48 68 323 08 53
Anna Wajman
Pozyskanie drewna
Tel.: +48 68 323 73 54
mgr inż. Janusz Bazarnik
Starszy spec. SL ds. gleboznawstwa i fitopatologii
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 601 179 265
Elżbieta Bałęczna
Specjalista ds. gleboznawstwa
Tel.: +48 68 323 64 10, +48 509 560 617

Pion Głównego Księgowego

mgr inż. Małgorzata Szlaga
Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 04
Adriana Matusiak
Księgowa - Kasjer
Tel.: +48 68 323 64 06
Ewa Tyczko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 68 323 64 05