Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się, zróżnicowany krajobraz, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

 
 
Obszary chronionego krajobrazu, częściowo w granicach Nadleśnictwa Zielona Góra:
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Krośnieńska Dolina Odry o całkowitej powierzchni 12 448,70 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesienia Zielonogórskie o całkowitej powierzchni 2 302,40 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Śląskiej Ochli o całkowitej powierzchni 9 641,89 ha