Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest sposobem wypełnienia przez Unię Europejską zobowiązań nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę ważnych dla całej Europy najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony, ale stwarza również merytoryczne podstawy do zachowania w skali kontynentu dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych. Natura 2000 polega na wybraniu (według zdefiniowanych kryteriów) określonych obszarów, a następnie objęciu ich skuteczną ochroną.

Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach Nadleśnictwa Zielona Góra:
  • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Środkowej Odry",
  • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Krośnieńska Dolina Odry".